Retouren bij Verfgilde

Over retouren doen we helemaal niet moeilijk Verfgilde. Producten die speciaal op kleur zijn gemengd voor u vallen daar natuurlijk buiten. U heeft na ontvangst 14 dagen te tijd om de overeenkomst te ontbinden.

Verfgilde biedt een grote diversiteit verf, gereedschappen en verf gerelateerde artikelen aan van verschillende merken met een breed assortiment. Koopt u bij Verfgilde, dan kiest u voor beste verf en een lage prijs! Wij streven ernaar om ons assortiment zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen en onze service op topniveau te houden.

Niet tevreden over het gekochte product, is het product defect of niet naar verwachting? Bij Verfgilde vinden wij dat vervelend en als u een artikel wil retourneren, dan is dit uiteraard mogelijk in de originele en ongeopende verpakking, indien redelijkerwijs mogelijk.

Let wel op dat producten die speciaal op kleur zijn gemengd voor u, hier buiten vallen en niet retourneerbaar zijn.

Zie de informatie hieronder om een retourproces te starten, maar het eenvoudigst is om even te mailen naar [email protected]. Op werkdagen ontvangt u snel antwoord.

Als u ondertussen  een nieuwe bestelling plaatst hou rekening mee dat,  natuurlijk afhankelijk van de betaalmethode, deze vooraf betaalt wordt. Samengevat, u kunt de oude bestelling binnen het zichttermijn van 14 dagen retourneren en een nieuwe bestelling plaatsen. Wij kunnen geen verrekening laten plaatsvinden tussen een retour en nieuw geplaatste order.

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Gevolgen herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien u slechts een deel van de bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Ons retouradres

Verfgilde.nl B.V.
Galiliestraat 17
1704 SE Heerhugowaard

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.